Zasady reklamacji

Zasady reklamacji

Do zabezpieczenia prawidłowego postępowania podczas realizacji reklamacji na sprzedawanych towarach oraz usługach w ośrodku turystycznym Villa Betula Resort*** zostają na podstawie ustawy nr. 634/1992 Zb. z późniejszymi zmianami przepisów i ustawy nr. 40/1964 Zb., Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami przepisów vydane te zasady reklamacji:

Art. I.

Prawo do reklamacji  

1. Klient ma prawo do reklamacji jakichkolwiek wad w usługach dostarczonych lub towarach zakupionych, łącznie z prawem do ich usunięcia, zamiany, poprawki lub do dostarczenia nowej usługi wraz ze zniżką z umówionej ceny za zapłacone usługi albo towary.

Art. II.

Przedmiot reklamacji

1. Wady jakości wyżywienia i napojów może klient reklamować prosto w restauracji zaraz po odkryciu wady, przedewszystkim bezpośrednio u pracownika obsługującego. 

2. Jeżeli wady jakości wyżywienia i napojów dotyczą mnóżstwa lub masy, muszą zostać wyreklamowane jeszcze przed rozpoczęciem spożywania. 

3. Reklamacje innych towarów lub usług wadliwych musi klient zgłosić przedewszystkim w pensjonacie albo restauracji, gdzie zostały towary lub usługi zakupione, jak najszybciej i na podstawie dowodu jego zakupu. Bez dowodu zakupu reklamacja nie musi zostać uznana.

4. Reklamacje wad zakwaterowania musi klient zgłosić jak najszybciej przedewszystkim u pracownika recepcji w pensjonacie albo restauracji. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania upływa w momencie wyjazdu klienta.

5. Klient musi podczas zgłoszenia reklamacji pokazać wszystkie dowody dotyczące zakupionych oraz dostarczonych usług lub towarów wadliwych.

Art. III.

Procedura zgłoszenia reklamacji  

1. Usługi wyżywienia

a) Wady artykułów spożywczych są traktowane jako nieodwracalne. Jeżeli zdarzy się wada artykułów spożywczych, jedzenia lub napojów, klient ma prawo zażądać jego zamianę albo oddanie zapłaconej kwoty, albo ma prawo na zniżkę z ceny.  

b) W przypadku, że wada dotyczy jakości, masy, wagi lub temperatury jedzenia albo napojów, klient ma prawo do bezpłatnego i natychmiastowego usunięcia wady. 

2. Usługi zakwaterowania

Klient ma prawo do bezpłatnego, prawidłowego i natychmiastowego usunięcia wad i to:

a) Zamianą wadliwego wyposażenia pokoju. 

b) Jeżeli nie jest możliwe usunąć wadę charakteru technicznego w pokoju klienta (usterka centralnego systemu ogrzewania, niskie ciśnienie wody, brak ciepłej wody, usterka w instalacji elektrycznej i tak dalej), i jeżeli pensjonat lub hotel nie może klientowi zaoferować inne zakwaterowanie, i jeżeli klient skorzysta z pokoju wadliwego, klient ma prawo na zniżkę z ceny podstawowej zakwaterowania po zgodzie wzajemnej albo na anulowanie umowy przed skorzystaniem z zakwaterowania i na zwrot zapłaconej ceny zakwaterowania. 

3. Reklamację zgłasza się pracownikowi, który musi ją natychmiast dokładnie rozpatrzyć oraz zadecydować o sposobie usunięcia usterki. Jeżeli nie ma możliwości do realizacji reklamacji po zgodzie wzajemnej, pracownik jest zobowiązany spisać z klientem zapis o reklamacji. W zapisie o reklamacji opisze klient dokładny stan usterki lub wady usługi dostarczonej lub towaru zakupionego, czas kiedy została usługa dostarczona lub kiedy był towar zakupiony.  

Art. IV.

Opłata storno 

Opłatą storno rozumie się ustalona i umówiona kara za rezygnację.    

1. Anulowanie rezerwacji przodem ustalonych i zamówionych usług - zakwaterowanie

a) w przypadku anulowania rezerwacji albo jej części: 

- 1-5 dni (włącznie) przed rozpoczęciem pobytu jest opłata storno w wysokości 100 % z ceny usług zamówionych albo z ceny anulowanej części usług zamówionych, podanej w zatwierdzeniu rezerwacji. 

- 6 - 14 dni (włącznie) przed rozpoczęciem pobytu jest opłata storno w wysokości 50 % z ceny usług zamówionych albo z ceny anulowanej części usług zamówionych, podanej w zatwierdzeniu rezerwacji. 

b) bez opłaty storno w przypadku anulowania zamówionych usług więcej niż 14 dni przed dniem ich pierwszej realizacji.  

2. Anulowanie rezerwacji dla całej grupy (w przypadku zakwaterowania: zamówienie 10 i więcej pokoji): 

a) w przypadku anulowania rezerwacji zakwaterowania dla całej grupy albo jej części: 

- 1 - 14 dni (włącznie) przed jej realizacją jest opłata storno w wysokości 100 % z ceny usług zamówionych albo z ceny anulowanej części usług zamówionych, podanej w zatwierdzeniu rezerwacji.   

- 15 - 30 dni (włącznie) przed jej realizacją jest opłata storno w wysokości 70 % z ceny usług zamówionych albo z ceny anulowanej części usług zamówionych, podanej w zatwierdzeniu rezerwacji. 

3. Bez opłaty storno w przypadku anulowania zamówionych usług dla całej grupy więcej niż 30 dni przed dniem ich pierwszej realizacji.   

Anulowanie rezerwacji, zamówienia lub ich części odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia dostawcy.  
Anulowanie odbywa się nawet w przypadku, że odbiorca nie poinformował dostawcę o anulacji rezerwacji, zamówienia albo jej części a z zamówionej usługi się nie skorzystało. Powiadomienie o anulacji zamówionych usług wysyła się e-mailem pod adres:  villabetula@villabetula.sk albo hotel@steve.sk . 

Art. V.

Warunki płatności  

1. Rezerwacje zakwaterowania (w przypadku jednej rezerwacji do ilości 10 pokoji): 

- wpłata zaliczki 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w wysokości 50 % z ceny zamówionych usług na podstawie zatwierdzenia rezerwacji, kredytowaniem środków finansowych na konto dostawcy. 

2. Rezerwacje zamówienia dla całej grupy (w pryzpadku jednej rezerwacji na ilość pokoji 10 i więcej): 

- wpłata zaliczki 60 dni przed rozpoczęciem pobytu w wysokości 50 % z ceny zamówionych usług na podstawie zatwierdzenia rezerwacji, kredytowaniem środków finansowych na konto dostawcy.  

W przypadku, że wpłata zaliczki podana w zatwierdzeniu rezerwacji nie będzie zapłacona w terminie na podstawie powyżej ustalonych warunków płatności albo odbiorca nie rozpocznie korzystać z zamówionych usług w 1. dzień terminu pobytu do godź. 24.00, albo w innym ustalonym czasie, uważa się, że uczestnicy anulowali umowę o rezerwacji pobytu lub usługi. Anulowanie umowy o rezerwacji pobytu lub usługi nie dotyczy wyżej podanych obowiązujących opłat storno.