Zasady zakwaterowania

Zasady zakwaterowania

1. W pensjonacie albo w hotelu może zostać zakwaterowany tylko i wyłącznie gość, który prawidłowo zgłosił się do zakwaterowania. Zaraz po przyjeździe przedłoży pracownikowi pensjonatu albo hotelu swój ważny dowód osobisty, paszport albo inny dowód identyfikacyjny.

2. Pokój jest zarezerwowany dla gościa do godź. 18.00, jeżeli nie jest na zamówieniu ustalona inna godzina.

3. Gość może korzystać z pokoju podczas pory, którą sobie ustalił z pracownikami pensjonatu albo hotelu. 

4. W przypadku, że pora zakwaterowania nie była ustalona, gość zgłosi swój wyjazd najpóźniej do godź. 10.00 i musi do tego czasu opuścić pokój. 

5. Jeżeli gość zakwateruje się przed godź. 6.00, to zapłaci cenę zakwaterowania też za poprzednią noc.

6. Paragon za zakwaterowanie oraz za inne usługi świadczone zapłaci gość zgodnie z cennikiem obowiązującym.  

7. Jeżeli gość zarząda o przedłużenie zakwaterowania, może być mu zaoferowany inny pokój, niż ten, w którym mieszkał pierwotnie. 

8. W ramach bezpieczeństwa klucze od pokoji zostawiają się na recepcji a pokoje są zabezpieczone alarmem. 

9. W pokojach albo w pomieszczeniach publicznych pensjonatu lub hotelu gościowi nie wolno bez zezwolenia robić jakiekolwiek zmiany wyposażenia, remonty lub interwencje w instalacji elektrycznej.

10. W budynku pensjonatu i hotelu, i szczególnie w pokoju, gościowi nie wolno korzystać z własnych urządzeń elektrycznych. To nie dotyczy urządzeń elektrycznych do higieny osobistej takich jak masyznka do golenia, suszarka do włosów i tak dalej.

11. Przed wyjściem z pokoju gość zgasi wszystkie światła, wyłączy wodę, zamknie drzwi a klucz zostawi na recepcji.

12. Z powodu bezpieczeństwa nie wolno dzieci zostawiać bez opieki dorosłych w pokoju lub w pozostałych pomieszczeniach publicznych.

13. Gościowi nie wolno zabierać do pokoju sprzęt lub wyposażenie sportowe, do przechowywania których jest przeznaczony schowek.

14. V czasie od godź. 22.00 do godź. 7.00 obowiązuje cisza nocna. 

15. Do odbierania wizyt są przeznaczone pomieszczenia publiczne pensjonatu albo hotelu. W pokoju może gość odebrać wizytę tylko i wyłącznie z zezwoleniem kierownictwa pensjonatu lub hotelu.  

16. W przypadku zachorowania się lub wypadku poważnego pensjonat albo hotel zapewni dla gościa pomoc medyczną, lub transport do szpitala.

17. Psy i inne zwierzęta domowe można przechowywać w pomieszczeniach pensjonatu albo hotelu tylko i wyłącznie z zezwoleniem kierownictwa pensjonatu lub hotelu pod warunkiem, że zwierzę nie jest chore.   

18. Za zakwaterowanie zwierząt płaci się cena zgodnie z cennikiem obowiązującym.

19. Gość, który jest zakwaterowany w pensjonacie lub hotelu, jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad zakwaterowania. Jeżeli gość nie dotrzyma ustalonych zasad zakwaterowania, kierownictwo pensjonatu lub hotelu ma prawo natychmiast anulować zakwaterowanie.

20. Za szkody na majątku pensjonatu albo hotelu gość odpowiada na podstawie przepisów obowiązujących. 

21. Skargi lub propozycje działań doskonalących usługi można składać kierownictwu pensjonatu lub hotelu. Księga skarg i zażaleń jest do dyspozycji na recepcji pensjonatu albo hotelu. 

22. Podkreślamy dla właścicieli samochodów, żeby nie zostawiać dowody osobiste oraz kosztowności w samochodzie. 

23. Brama główna pensjonatu zostaje zamknięta codziennie o godź. 22.00. Jeżeli gość wyjdzie z ośrodka po godź. 22.00, prosimy poinformować o tym pracowników recepcji i przy powrocie do ośrodka zadzwonić na dzwonek przy wejściu.  Wejście do hotelu zostaje zamknięte codziennie o godź. 22.00. Na recepcji hotelu jest służba stała, dlatego prosimy gości, żeby przy powrocie do hotelu zadzwonić na dzwonek przy wejściu.  

24. Jeżeli gość zarezerwuje sobie zakwaterowanie, ale musi je nagle anulować, musi zapłacić cenę za zamówione usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym nawet jeśli nieużył zamówione usługi.