Rezervácia

Animoterapia

Animoterapia | humánno-animálna intervencia s asistenciou zvierat

Je bazálnou terapiou sprostredkovanou cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu. Buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a vytvára pocit zodpovednosti za vlastné konanie aj za živého tvora, s ktorým spolupracujeme.

 

Animoterapia je vhodná metóda pre:

  • Posilňovanie sebavedomia, sebaovládania a komunikácie
  • Klientov s poruchami reči, sústredenia a učenia
  • Klientov s mentálnym hendikepom
  • Celkový tréning osobnosti

 

Chcem vedieť viac

Sebaovládanie, komunikácia, náprava náladovosti a rozvíjanie pozornosti sa dá docieliť správnym prístupom a kontinuálnou prácou. Taktiež je vhodným začiatkom pre každého, kto nie je vhodným klientom pre hippoterapiu alebo nemá veľa skúseností s intervenciami s asistenciou zvierat, ako je napríklad canisterapia či hipoterapia. Častokrát je využívaná aj pri zdravých klientoch formou tréningu osobnosti. Pri klientoch s rôznymi poruchami či už reči, správania, koordinácie alebo jemnej motoriky vieme stimulovať rôzne oblasti. Animoterapiu vieme veľmi efektívne kombinovať s ergoterapiou, ktorá má pre mnohých klientov veľký prínos do života.