Rezervácia

Canisterapia

Canisterapia | humánno-animálna intervencia s asistenciou psov
Využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu klienta. Certifikovaný psík má pri canisterapii nielen úlohu terapeuta, ale je aj veľkým motivačným faktorom pri aktivitách zameraných na rozvoj jemnej či hrubej motoriky, reči, zlepšenie percepčných schopností na základe senzorických stimulácií ako aj pri oddychových a relaxačných činnostiach teda aj pri polohovaní klienta.

 

Zámer pôsobenia humánno-animálneho tímu dosahuje vysoké výsledky aj pri práci so seniormi. Zníženie pocitov smútku a osamelosti, motivácia k pohybu motorickými aktivitami, zlepšenie pamäte a koncentrácie sú cieľmi pri našej práci so psíkom. Náš canisterapeutický tím môže pracovať v rôznych zariadeniach mimo svojho pôsobiska a taktiež vás môže navštíviť aj v domácnosti.

 

Chcem vedieť viac

Počas canisterapie dochádza k stimulácii zrakového, sluchového či hmatového vnímania. Canisterapia prispieva k stabilizácii krvného obehu a vedie aj k zvýšeniu hladiny endorfínov, hormónov šťastia. Využíva sa v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, neurológie, fyzioterapie a taktiež pri klientoch s pohybovým handicapom.

Priamy kontakt zvieracej srsti má účinný a progresívny vplyv na zníženie svalovej hypertonie a spasticity končatín, zlepšenie ich motoriky. Deti s poruchou autistického spektra sú cieľovou skupinou u ktorej dokáže canisterapia prinášať veľký progres ako napríklad posilnenie sociálnych zručností klienta (kooperácia, komunikácia), zlepšenie nálady a emocionálneho prežívania, zlepšenie orientácie v prítomných situáciách a priestoroch, zníženie úzkosti a zlepšenie schopnosti dôverovať.