Rezervácia

Hipoterapia

Hipoterapia | humánno-animálna intervencia s asistenciou koní
Liečebná metóda, ktorá vo svojom procese využíva živého tvora - koňa. Kôň je akýmsi sprostredkovateľom, médiom medzi klientom (pacientom) a hipoterapeutickým tímom.

Za jej cieľ považujeme zmierniť, zlepšiť, dokonca odstrániť či už pohybový, psychický, mentálny alebo sociálny handicap klienta. Každý jeden pacient musí byť na základe individuálne prispôsobených podmienok a aktivít sprevádzaný a vedený odborným hipoterapeutickým tímom.
Hipoterapia ponúka vhodné riešenie pre deti od nízkeho veku pri edukácii chôdze alebo v poúrazových obdobiach, kedy dochádza k riešeniu pohybových problémov klientov.

Nevyžaduje sa žiadna schopnosť ovládať koňa, všetko prebieha pod vedením hipoterapeuta. V prípadoch, že klient má strach z tak veľkého zvieraťa, akým kôň rozhodne je, sú tu vynikajúce terapie s koňom formou animoterapie alebo “tréningu osobnosti” ako sa dá s hipoterapiou postupne a nenásilne začať.

 

Chcem vedieť viac

Počas hipoterapie dochádza k uvoľneniu svalového napätia, zapájajú sa reflexy pre udržanie rovnováhy a zvyšuje sa schopnosť sústrediť sa. Okrem toho má aj priaznivý účinok na psychiku človeka.

Indikačné spektrum hipoterapie sa stále rozširuje vďaka pribúdaniu skúseností so širokým rozsahom abnormalít od porúch učenia, správania a reči cez telesné postihnutia až po ťažké psychotické stavy.

Pôsobenie koňa sa využíva v oblasti medicíny, fyziatrie a fyzioterapie. Rytmické impulzy vznikajúce pri pohybe koňa sa prenášajú na človeka a prirodzenou formou tak pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Priamy kontakt zvieracej srsti má účinný a progresívny vplyv na zníženie svalovej hypertonie a spasticity končatín, zlepšenie ich motoriky. Hypotónia brušého a chrbtového svalstva býva najčastejším dôvodom pri deťoch, ktoré majú problémy s chôdzou a rovnováhou.