Rezervácia

Rekreačný poukaz

Ako si uplatniť rekreačný poukaz? 

 

► Zamestnanci pracujúci u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov a pracujú pre neho minimálne 24 mesiacov majú nárok na preplatenie rekreačného poukazu vo výške 55% celkových nákladov na pobyt. Maximálne však zamestnávateľ preplatí 275 EUR (teda vtedy, keď zaplatíte celkovú sumu 500 EUR a viac).

► Sú dve možnosti ako si ho uplatniť: prostredníctvom vystavenej faktúry alebo použitím nabitej čipovej karty.

► Vystavená faktúra pre uplatnenie si rekreačného poukazu musí obsahovať: ubytovanie minimálne na dve noci s rôznymi doplnkovými službami, zúčastnené osoby – manželka, manžel, deti a osoby žijúce v spoločnej domácnosti s objednávateľom. Táto faktúra musí byť vystavená na meno zamestnanca, ktorý si rekreačný príspevok žiada. Faktúru dostanete pri odchode z pobytu, starostlivo ju uchovajte a predložte zodpovednej osobe zamestnávateľa po návrate do práce. 

► Ak Vám zamestnávateľ poskytne Edenred, GUSTO, DOXX, Benefit plus alebo Callio kartu s kreditom, pri rezervácii to nezabudnite uviesť a následne si ju uplatníte v našom rezorte pri platení. 

 

Zjednodušený postup pre všetkých milovníkov matematiky a logických viet.

Firma ≥ 50 zamestnancov ꓥ zamestnanec pracuje ≥ 24 mesiacov -> 

rekreačný poukaz ✔️ -> faktúra ꓦ karta s kreditom  -> rezervácia ubytovania ≥ 2 noci + doplnkové služby = šťastná žena, šťastný muž a šťastné deti.