O nás

 

Čo je možné očakávať od terapie so zvieratkami ?

Zlepšenie činnosti tela, pohybovej sústavy, pamäte a logického myslenia, ale aj zvýšenie empatie a vybudovanie si väzby k zvieratku. Častokrát sa v praxi stalo, že už po nejakom spoločne strávenom čase si klienti nájdu dvojičku s ktorou pracujú ako jedno telo a jedna duša. Vzťah zvieraťa a klienta je založený na vzájomnej dôvere, motivácií a stimulácií k výkonom.

Ako často je potrebné praktizovať terapie ?

Frekvencia terapií je závislá aj od problému. Pri určitých ochorenia ako detská mozgová obrna, neurologické ochorenia sú odporúčané dlhodobé a pravidelné lekcie na zabezpečenie kontinuity terapeutického pôsobenia. Pri oneskorenom motorickom vývine niekedy dieťa stačí “naštartovať“ a  potom už samo pokračuje vo vývine bez ďalších terapií a podobne je to aj pri poúrazových stavoch. Prebehne rehabilitačná fáza, telo sa vráti do stavu pred úrazom a klient je schopný fungovať bez terapií.

 

Poskytované terapie :