Rezervácia

Zvierací terapeut

Animálne terapie (canisterapia a hipoterapia) využívajú pozitívne pôsobenie zvierat na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Zviera má nielen úlohu terapeuta, ale je aj veľkým motivačným faktorom pri aktivitách zameraných na rozvoj jemnej či hrubej motoriky, rovnako ako pri oddychových a relaxačných činnostiach. Čo je možné očakávať od terapie so zvieratkami? Zlepšenie činnosti organizmu, pohybovej sústavy, pamäte a logického myslenia, ale aj zvýšenie empatie a vybudovanie si väzby k zvieratku. Dochádza k uvoľneniu svalového napätia, zapájajú sa reflexy pre udržanie rovnováhy a zvyšuje sa schopnosť sústrediť sa. Animálna terapia je jedinečná liečebná a rehabilitačná metóda, ktorá je sprostredkovaná živou bytosťou a je prispôsobená individuálnym požiadavkám každého klienta.

 

Poskytované terapie: