Bc. Pavlína Matulániová | hipoterapeut a canisterapeut

Pajka je v rezorte od svojho narodenia. Je dcérou Hanky a Pištu. Od svojho detstva inklinuje k zviaratám a preto si vybrala štúdium veteriny. Je zakladateľkou idey Zvierací terapeut, ktorú zaviedla do praxe a rozvíja. Má veľmi dobré výsledky aj pri hipoterapii a canistreapii. Najviac času trávi na našej farme a stará sa o jej plynulý chod a spokojnosť všetkých svojich zverencov. Zvláda však všetky pracovné procesy a tak ju môžete stretnúť kdekoľvek v rezorte. Jej práca je pre ňu najväčšou záľubou a poslaním. Rozhodla, že bude na Betulke aj bývať. Vybrala si veľmi netradičné miesto nad stajňou, ktorému dala meno "U kurky".

pajka_foto3.png
Scroll up