GDPR

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava, IČO:51 157 250 ako prevádzkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi rezort, alebo použije našu internetovú stránku. Spoločnosť iconiX SE zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám oznámite.

 

2. Bezpečnosť

Villa Betula Resort*** uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 

3. Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť iconiX SE zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: Villa Betula Resort***, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica, e-mail: anka@villabetula.sk.

Zároveň nás, prosím kontaktujte vyššie uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovávali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

 

4. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server spoločnosti Facebook Inc, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

Viac informácií o tom ako spracovávame vaše osobné údaje pre jednotlivé účely nájdete nižšie na priložených súboroch.

Scroll up