Projekt

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v rezorte Villa Betula

 

Projekt má za úlohu zvýšiť OZE prostredníctvom obstarania a pripojenia malého zroja elektrickej energie - fotovoltickej elektrárne na streche objektu detského zábavného centra s inštalovaným výkonom 48,600 kWp pre vlastnú spotrebu objektu.

Zazmluvnená výška NFP: 45.113,20 EUR

Scroll up