Martin a Vlastička Brezinovci

Základný kameň Villa Betula resort*** položili Ankiny rodičia Martin a Vlasta Brezinovci. Celý svoj život strávili v hotelových službách. Villa Betula Resort budovali od roku 1997 a až do roku 2005 viedli jeho prevádzku. Od roku 2005 prebrala prevádzku rezortu Anka s Pištom a svojimi deťmi Oliverom, Pavlínkou a Miškom. 

Martin Brezina nás žiaľ náhle opustil 8. januára 2022, do poslednej chvíle svojho života bol rešpektovaným lídrom tímu Villa Betula a prirodzenou ikonou pre jeho členov, ktorí u nás pôsobia od jeho vedenia až dodnes.

„Milý dedko ďakujeme Ti z celého srdca, že si sa stal súčasťou našich životov, naučil nás zodpovednosti, vybudoval v nás vzťah k práci, k rodine, k priateľom a okorenil náš život humorom a láskou.“

dedko_a_starká.jpg
Scroll up