Jarné pobyty

Ak sa rozhodnete pre pobyt minimálne na 4 noci, získate zľavu až 30 % na ubytovanie. Užite si krásnu jar na Liptove. Rodinná...

Hippo- a canisterapeutický pobyt

4-dňový pobyt na Liptove so špeciálnym terapeutickým programom. Zážitková hippoterapia, canisterapia a animoterapia a voľný...

Zážitková škola v prírode

Najkrajšia a najveselšia škola v prírode je na Liptove. Ubytovanie v mobilných domoch, desiatky atrakcií na najväčšom detskom...

Projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ

 

EUROPROJEKT 1: DOVYBAVENIE PENZIÓNU VILLA BETULA

Spoločnosť S HOTEL, s.r.o. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Dovybavenie Penziónu Villa Betula". Projekt sa nám podarilo uskutočniť v plnom rozsahu a v priebehu roku 2016 aj úspešne zavŕšiť.

Proces jeho realizácie bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 Cestovný ruch, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Predmetom podporeného projektu bolo dovybavenie penziónu a jeho areálu, a to prostredníctvom:

  • CATERINGOVÉ VYBAVENIE PÁRTY STANU;
  • PREKRYTIE JAZDECKEJ ARÉNY PRE KONE;
  • VYBUDOVANIE PREKRYTEJ TRAMPOLÍNOVEJ ARÉNY.

Počas realizácie projektu bolo vytvorené 1 nové pracovné miesto.

Miestom realizácie projektu bol areál Penziónu Villa Betula v Liptovskej Sielnici.

Realizáciu projektu sme spustili v septembri 2015, pričom termín dokončenia bol december 2015.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku bola 199.842,34 EUR.

Viac informácií o príslušnom operačnom programe sa dozviete na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.sk.

 

EUROPROJEKT 2: PENZIÓN VILLA BETULA - RAJ PRE RODINY S DEŤMI

Spoločnosť S HOTEL, s.r.o. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Penzión Villa Betula – raj pre rodiny s deťmi“. Projekt sa nám podarilo uskutočniť v plnom rozsahu a v priebehu roku 2016 aj úspešne zavŕšiť.

Proces jeho realizácie bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 Cestovný ruch, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Predmetom podporeného projektu bolo rozšírenie atrakcií penziónu pre rodiny s deťmi, a to prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • 1. MULTIFUNKČNÁ DETSKÁ HALA – aktivita zahŕňala rekonštrukciu a prístavbu budovy a interiérové vybavenie haly detskými atrakciami,
  • 2. EXTERIÉROVÉ DETSKÉ IHRISKO – aktivita zahŕňala vybavenie vonkajšieho areálu detskými atrakciami, zábavnou fontánou a lanovou pyramídou,
  • 3. LETNÝ AMFITEÁTER – aktivita zahŕňala obstaranie pódia, jeho prestrešenia a obstaranie ozvučovacej techniky,
  • 4. PARTYSTAN – aktivita zahŕňala obstaranie stanu a vnútorného vybavenia,
  • 5. SÁLAVÝ KRB S TEPLOVZDUŠNÝM VÝMENNÍKOM – išlo o rekonštrukciu krbu umiestneného v reštaurácii penziónu.

Počas realizácie projektu bolo vytvorených 5 nových pracovných miest.

Miestom realizácie projektu bol areál Penziónu Villa Betula v Liptovskej Sielnici.

Realizáciu projektu sme spustili v januári 2014, pričom presný termín dokončenia bol stanovený po ukončení procesu výberu dodávateľov. Predpokladaná doba realizácie projektu predstavovala 22 mesiacov.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku bola 396.468,39 EUR.

Viac informácií o príslušnom operačnom programe sa dozviete na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI