Silvester 2017

Oslávte príchod nového roka na Liptove! Týždňový pobyt pre celú rodinu ponúkame už od 1.210 €. V cene je animačný program,...

Veľkonočný pobyt

Užite si ozajstnú veľkonočnú dovolenku s rodinou. Deti čaká jazda na koni, špeciálny animačný program, neobmedzený vstup do...

Zimné pobyty

Jazda na koni, neobmedzený vstup do Babylandu, snowtubing či hrejivá sauna pre celú rodinu. Najkrajšia rodinná dovolenka na...

Projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ

 

EUROPROJEKT 1: DOVYBAVENIE PENZIÓNU VILLA BETULA

Spoločnosť S HOTEL, s.r.o. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Dovybavenie Penziónu Villa Betula". Projekt sa nám podarilo uskutočniť v plnom rozsahu a v priebehu roku 2016 aj úspešne zavŕšiť.

Proces jeho realizácie bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 Cestovný ruch, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Predmetom podporeného projektu bolo dovybavenie penziónu a jeho areálu, a to prostredníctvom:

  • CATERINGOVÉ VYBAVENIE PÁRTY STANU;
  • PREKRYTIE JAZDECKEJ ARÉNY PRE KONE;
  • VYBUDOVANIE PREKRYTEJ TRAMPOLÍNOVEJ ARÉNY.

Počas realizácie projektu bolo vytvorené 1 nové pracovné miesto.

Miestom realizácie projektu bol areál Penziónu Villa Betula v Liptovskej Sielnici.

Realizáciu projektu sme spustili v septembri 2015, pričom termín dokončenia bol december 2015.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku bola 199.842,34 EUR.

Viac informácií o príslušnom operačnom programe sa dozviete na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.sk.

 

EUROPROJEKT 2: PENZIÓN VILLA BETULA - RAJ PRE RODINY S DEŤMI

Spoločnosť S HOTEL, s.r.o. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Penzión Villa Betula – raj pre rodiny s deťmi“. Projekt sa nám podarilo uskutočniť v plnom rozsahu a v priebehu roku 2016 aj úspešne zavŕšiť.

Proces jeho realizácie bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 Cestovný ruch, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Predmetom podporeného projektu bolo rozšírenie atrakcií penziónu pre rodiny s deťmi, a to prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • 1. MULTIFUNKČNÁ DETSKÁ HALA – aktivita zahŕňala rekonštrukciu a prístavbu budovy a interiérové vybavenie haly detskými atrakciami,
  • 2. EXTERIÉROVÉ DETSKÉ IHRISKO – aktivita zahŕňala vybavenie vonkajšieho areálu detskými atrakciami, zábavnou fontánou a lanovou pyramídou,
  • 3. LETNÝ AMFITEÁTER – aktivita zahŕňala obstaranie pódia, jeho prestrešenia a obstaranie ozvučovacej techniky,
  • 4. PARTYSTAN – aktivita zahŕňala obstaranie stanu a vnútorného vybavenia,
  • 5. SÁLAVÝ KRB S TEPLOVZDUŠNÝM VÝMENNÍKOM – išlo o rekonštrukciu krbu umiestneného v reštaurácii penziónu.

Počas realizácie projektu bolo vytvorených 5 nových pracovných miest.

Miestom realizácie projektu bol areál Penziónu Villa Betula v Liptovskej Sielnici.

Realizáciu projektu sme spustili v januári 2014, pričom presný termín dokončenia bol stanovený po ukončení procesu výberu dodávateľov. Predpokladaná doba realizácie projektu predstavovala 22 mesiacov.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku bola 396.468,39 EUR.

Viac informácií o príslušnom operačnom programe sa dozviete na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI