Rezervácia

Náš tím

Výkonný manažment

Anna Brezinová - generálny manažér, anka@villabetula.sk

Štefan Matuláni - technický a projektový manažér, pista@steve.sk

Ing. Oliver Matuláni - rozvojový manažér, oliver@villabetula.sk

Marcela Holigová - prevádzkový manažér, prevadzka@villabetula.sk

Michaela Borovská - manažér pre eventy, marketingový manažér, event@villabetula.sk

Ing. Jana Dúbravcová - účtovník - ekonóm, uctovnictvo@xocorp.sk

Ing. Magdaléna Gaálová - marketingový manažér, marketing@villabetula.sk

 

Kindermanažment

Miško Matuláni - 11 rokov, testovač detských atrakcií

 

Recepcia

Ing. Magdaléna Gaálová - recepčná, villabetula@villabetula.sk

Mgr. Simona Vraňáková -  recepčná, villabetula@villabetula.sk

 

Reštaurácia

Milan Maršalka - kuchár

Anna Majerčáková - kuchárka

Jarmila Borošková -  kuchárka

Ivana Holigová - skladová evidencia/aranžovanie 

 

Babyland

Ingrida Jagelková - šéfanimátorka

 
Ubytovanie

Darinka Hajková - chyžná

Lucia Vyparinová - chyžná

 

Technická podpora

Miroslav Beňuš - záhradník - údržba areálu

Dalibor Halahija - starostlivosť o zvieratá a údržba areálu

Peter Marko -  údržba areálu

 
Hippoterapia / canisterapia

Ing. Magdaléna Gaálová - canisterapia, zvieraci.terapeut@gmail.com

Pavlína Matulániová - hippoterapia / canisterapia, zvieraci.terapeut@gmail.com

 
Jazdecká aréna

Katarína Benčová - jazdecká inštruktorka