Rezervácia

Jazdy na koni

 

DENNE OD 8:00 - 16:00 HODINY / potrebná rezervácia minimálne deň vopred

Počas letných prázdnin odporúčame včasnú rezerváciu jázd aj týždeň vopred.

 

JAZDY NA KONI - CENNÍK CENA
JAZDA NA PONÍKOVI * (1 okruh) 2 €
JAZDA NA KONI V ARÉNE / PRECHÁDZKA S KOVBOJOM * ** (15 minút) 10 €
JAZDA NA KONI V ARÉNE / PRECHÁDZKA S KOVBOJOM * ** (30 minút) 20 €
JAZDA NA KONI V ARÉNE / PRECHÁDZKA S KOVBOJOM * ** (45 minút) 27 €
JAZDA NA KONI V PRÍRODE * ** (45 minút, 1 osoba) 35 €
JAZDA NA KONI V PRÍRODE * ** (45 minút, 2 a viac osôb) 27 € / osoba
ZÁKLADNÝ JAZDECKÝ KURZ * ** (10 x 45 minút) 229 €
JAZDA NA KOČI SO ZÁPRAHOM * ** (pre 2 až 5 osôb, 45 minút) 99 €

 

Poznámky

Atrakcie označené * je potrebné rezervovať minimálne deň vopred. Jazdíme denne od 8:00 - 16:00 hodiny. Mimo tohto času je rezervácia na základe dohody za príplatok k cene uvedenej v cenníku jázd.  Rezervácie prijímame na čísle 0907 812 327 alebo na adrese villabetula@villabetula.sk.

Atrakcie označené ** sú vhodné pre deti aj dospelých.